IRRE KOCHEN

irre kochen

job

  • logo design
  • illustration
  • web design
logo, logo design, signet, www.Irre-Kochen.de, irrekochen, Malte Krückemeier, thetaste, byGestaltung Ludwig, www.gestaltungludwig.de, Johannes Baptista Ludwig, Design, Köln, Cologne
logo design for the mad cook Malte Krückemeier
illustration, web design, screen design, www.Irre-Kochen.de, irrekochen, Malte Krückemeier, thetaste, by Gestaltung Ludwig, www.gestaltungludwig.de, Johannes Baptista Ludwig, Design, Köln, Cologne
irre-kochen.de
illustration, web design, screen design, www.Irre-Kochen.de, irrekochen, Malte Krückemeier, thetaste, by Gestaltung Ludwig, www.gestaltungludwig.de, Johannes Baptista Ludwig, Design, Köln, Cologne
irre-kochen.de

Go back